firemní kurzy

firemni vyuka

Firemní jazykové kurzy s Prague Language Institute!

Nostrifikace

 

 

Pomůžeme Vám s nostrifikací dokladu o vzdělání, uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání nebo uznání odborné kvalifikace. Poskytujeme odborné konzultace v případech nostrifikace středního a vyššího odborného vzdělání, stejně jako v případě vysokoškolského vzdělání.

Pokud chcete v ČR využít kvalifikace kterou jste dosáhli ve Vaší zemi, musíte toto vzdělání v ČR nostrifikovat. Proces nostrifikace a uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání znamená, že je ze strany českých orgánů uznán dosažený stupeň vašeho zahraničního vzdělání. Výsledkem tohoto procesu je rozhodnutí o tom, zda vzdělání získané v zahraničí je rovnocenné vzdělání poskytovanému v České republice. Jestliže navíc potřebujete k zaměstnání pracovní povolení, bude Vám vydáno pouze v případě že doložíte nostrifikované vzdělání. Nostrifikace je třeba u dokladů o vzdělání ze všech zemí kromě Slovenské republiky. V případě některých států je nutné navíc doklad opatřit apostilou, nebo superlegalizovat.