firemní kurzy

firemni vyuka

Firemní jazykové kurzy s Prague Language Institute!

Překlady a tlumočení

Společnost Prague Language Institute pro Vás zajistí rychle, kvalitně a odborně překlady a tlumočení v souladu s Vašimi jazykovými požadavky. Zajišťujeme překlady, korektury a tlumočení z cizích jazyků do češtiny a naopak.

Specializujeme se na odborné překladatelské a tlumočnické služby. K našim zákazníkům patří velké mezinárodní společnosti, banky, poradenské a auditorské společnosti, advokátní a poradenské kanceláře, notáři, reklamní a marketingové agentury. Všechny překlady u nás můžete objednat včetně soudního ověření (takové překlady budou soudně ověřené kulatým razítkem překladatele a tlumočníka). V současné době zajišťujeme překlady z češtiny do angličtiny, němčiny, ruštiny, ukrajinštiny, francouzštiny a naopak. Odborné překlady poskytujeme v následujících oblastech:

  • webové stránky (komplexní překlady webových stránek);
  • smlouvy a úřední dokumenty (právnické, ekonomické a finanční) včetně soudního ověření;
  • obchodní korespondence;
  • reklamní texty (překlady letáků, venkovní reklama, překlady reklamních a propagačních materiálů);
  • software (překlady softwaru pro IT firmy);
  • další typy obchodních textů dle dohody.

Korektury

 

 Společnost Prague Language Institute pro Vás zajistí rychlé, kvalitní a odborně provedené korektury diplomových prací a jiných textů, jejichž hlavním cílem je kontrola jazykové správnosti.

  • korektura diplomových prací (na přání zákazníka se korektura provádí z hlediska  gramatické, typografické a stylistické správnosti v souladu se všemi pravidly upravujícími rozsah a vzhled diplomových prací);
  • jazyková korektura (podle přání zákazníka může mít různou hloubku a různý rozsah  - korektura roviny gramatické, typografické či stylistické);
  • odborná korektura  (jedná se o korekturu, která je prováděna zkušeným odborníkem na danou problematiku - rodilým mluvčím). Odborná korektura je žádoucí u všech typů příruček, manuálů a odborných textů určených k publikování;
  • předtisková korektura (poslední technologický krok před tiskem, kontrola chyb způsobených vysázením)